תודה לכל מי שעזר בהקמת האתר הזה.
תודה למשפחה ולחברים שהביאוני עד הלום.
תודה לגליה ששיגעתי אותה עם קטעי סיאסאס והטמל ושאר ירקות.

 

E-Mail me
What was my last thought? I love my friends